14/ZP-O/2017

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

na „Dostawę materiałów medycznych, pielucho majtek, podkładów higienicznych, sprzętu jednorazowego, materiałów opatrunkowych oraz
środków pielęgnacyjnych i dezynfekujących”

Przetargi

Z ostatniej chwili