Dokumenty związane z przyjęciem pacjenta do Zakładu

 1. Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie do wniosku o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego. 
 2. Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego.
 3. Druk skierowania do Zakładu Pielegnacyjno - Opiekuńczego.
 4. Karta oceny świadczeniobiorcy kierowanego do Zakładu Pielęgnacyjno - Opiekuńczego w skali Barthel.
 5. Upoważnienie do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych.
 6. Ocena wg. skali GLASGOW.
 7. Oświadczenie o odbiorze pacjenta.
 8. Pełnomocnictwo.
 9. Oświadczenie o płatnościach.
 10. Kserokopię decyzji ZUS/KRUS o wysokości świadczeń emerytalno/rentowych lub innych.
 11. Kserokopię dowodu osobistego.
 12. Kserokopię legitymacji ubezpieczeniowej emeryta/rencisty lub innych.

Dodatkowe druki do złożenia przez osoby zakwalifikowane do żywienia pozajelitowego

 • Zał. A - Karta kwalifikacji do żywienia pozajelitowego.
 • Zał. B - Ocena ryzyka związanego ze stanem odżywiania.

Przetargi

Z ostatniej chwili